YOUSUF AL NAHWI

YOUSUF AL NAHWI


YOUSUF AL NAHWI

Umman’lı ünlü bir sanatçı olan Yousuf Al Nahwi Umman Güzel Sanatlar Topluluğunun ve Avrupa Sanatçılar Derneği, Almanya’nın bir üyesidir. Yousuf ayrıca, Glouster, Birleşik Krallık’ta bulunan Sanatta Doğa Müzesi ile ilişki içinde bulunan Umman Vahşi Yaşam Sanat projesinin de Yöneticisidir. Yousef Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya da dâhil olmak üzere çok sayıda yerel ve uluslararası sergiler açmıştır. Bir sanatçı olarak Yousuf ’un en büyük başarılarından biri, 2010 yılında Majesteleri Sultan Kâbus’un en büyük mozaik sanat eserini hazırlamak sureti ile Guinness rekoru kırmış olmasıdır. Yousef çok yönlü bir sanatçı olmakla birlikte, en çok ünlendiği alan resim ile yaptığı eserlerdir. Geleneksel manzara ve figüratif kategorilerde çalışma yapmak sureti ile Yousef, resim yapmak sureti ile araştırmalar gerçekleştirmektedir. Soyut ve temsili kavramlar, Umman kültürünün güçlü bir etkisiyle birlikte tüm çalışmaları boyunca yankılanmaktadır. Yousuf ’un son derece ayırt
edici tabloları Umman konusu ve insan deneyimi ile kurduğu ilişkiye aracılık etmektedir. Yousuf bir halk adamıdır ve tablolarının çoğunu Umman halkı için yapmak ve amacı; sanatı vasıtası ile onların kalplerini kazanmaktır.

Yousuf Al Nahwi Oman, a famous artist in Oman, is a member of Omani Society for Fine Arts and the Association of European Artists, Germany. Yousuf is also the Manager of Oman Wildlife Art Project, which is related to the Museum of Nature in Arts in Glouster, UK.Yousuf has opened a number of local and international exhibitions, including Germany, the UK and Spain. As an artist, one of Yousuf’s greatest achievements is that he broke the Guinness record by preparing the greatest mosaic art of Majesty Sultan Qaboos in 2010. Yousuf is an all-round artist, and he is the most famous for his works in the field of paintings. Yousuf conducts researches by painting, by working in traditional landscapes and figurative categories. Abstract and symbolic concepts echo throughout all his work with a strong influence of Omani culture. Yousuf’s highly distinctive paintings mediatebetween the relationof the human experience and theme of Oman. Yousuf is a man of people and he draws the majority of his pictures for the people of Oman and his purpose isto win their hearts through art.

 

Paylaş:

Ön Başvuru Formu