RAYA AL MANJI

RAYA AL MANJI


RAYA AL MANJI

Sanatsal Alan: Çizim ve Resim.
Sanatçının Yönleri: Gerçekçilik, Dışavurumculuk&İzlenimcilik.
Temalar: Doğa, Natürmort, Atlar ve insan tasvirleri.
Malzemeler: Yağlı Boya & Akrilik ve Suluboya.
Eğitim:
2000- Anaokulu Öğretmeni Diploması .Umman
Kuruluş Üyelikleri:
2014- Artist in Residence Taipei (Tayvan AIR).
2012- Kuveyt Sanat Derneği
2002- Umman Güzel Sanatlar Derneği (OSFA)
Kişisel sergiler:
2016- Kişisel Sergi (Güzelliğin Melodisi), Galeri Sarah, Bait Al Zubair
Müzesi.
2014 - 1. Kişisel Sanat Sergisi (Medeniyetin Güzelliği), Tayvan.

Artistic Field: Drawing &Painting.
Artist’s Directions: Realism, Expressionism &Impressionism.
Themes: Nature, Still life, Horses & figures.
Medium: Oil & Acrylic & Watercolors.
Qualification:
2000- Diploma in Kindergarten Teacher .Oman
Organizations Memberships:
2014- Artist in Residence Taipei (Taiwan AIR).
2012-The Kuwait Arts Association
2002- The Omani Society For Fine Arts (OSFA)
Solo Exhibitions:
2016- Solo Exhibition (The Melody of Beauty), Gallery Sarah at Bait Al
Zubair Museum.
2014- The 1st Solo Art Exhibition (The Beauty of Civilization), Taiwan.

Paylaş:

Ön Başvuru Formu