NUR DOĞU KOÇAK

NUR DOĞU KOÇAK


NUR DOĞU KOÇAK

Sanatçı Konya kökenli bir aileden olup, babasının görevinden ötürü Gelibolu’da doğmuş, çok küçük yaşta geldiği Ankara’da ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlamıştır. Lise döneminde girdiği resim yarışmalarında birincilik, üçüncülük ödülleri ve mansiyonları bulunmaktadır. Yine bu dönemde takı ve kuyum üzerine bir üretim atölyesinde eğitim almış, yaptığı çeşitli takılarla bir şekilde tasarım hayallerine başlangıç yapmıştır. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı ile başlayan lisans eğitimini, küçüklüğünden beri hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalına girerek uzun bir zaman aralığına yaymıştır. Hasan Pekmezci, Kaya Özsezgin, Zafer Gençaydın, Sıtkı Erinç, Zahit Büyükişleyen ve daha birçok değerli hocalardan eğitim alma şansını yakalayabildiği için kendini ayrıcalıklı hissettiğini
her fırsatta belirtmiştir.

The artist is from a family of Konya origin, was born in Gelibolu due to his father’s duty, and completed primary, secondary and high school education in Ankara, where he came at very young age. She has won first place nad third place awards and honourable mentions in the painting contests he has participated in high school period. In this period, she also trained in a production workshop on jewellery and started her dreams of design with various kinds of jewellery. She spread her undergraduate study starting at Selçuk University Science and Literature Faculty, German Language and Literature to a long period of time by entering Hacettepe University Faculty of Fine Arts Graphic Arts Department which she had dreamed since her childhood. She has stated at every opportunity that he feels privileged to have a chance to get education from Hasan Pekmezci, Kaya Özsezgin, Zafer Gençaydın, Sıtkı Erinç, Zahit Büyükişleyen and many other valuable teachers.

Paylaş:

Ön Başvuru Formu