MİNE ARASAN

MİNE ARASAN


MİNE ARASAN

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin’ni (T.G.S.Y.O) bitirdi. Altı yıl reklamcılık sektöründe çalıştı. Uzun yıllar sanat danışmanlığı yaptı. Bunun yanısıra, resim – gravür – seramik atölyelerinde büyüklerle ve çocuklarla çalışmalar yaptı. Sanat fuarlarına ve çalıştaylara katıldı. Kitap kapakları ve şiir kitaplarına desenler çizdi. Sevgi ve sanat üzerine yerel gazetelerde yazılar yazdı. Türkiye genelinde, hastanelerin çocuk polikliniklerine hasta çocuklarla duvar resimleri yaptı. Yurt içi ve yurt
dışında 66 kişisel, yüzlerce karma sergiler gerçekleştirdi.

She graduated from Marmara University Faculty of Fine Arts (T.G.S.Y.O). She has worked in the advertising industry for six years. She has been an art consultant for many years. Besides, she worked with children and adults in painting - engraving - ceramics workshops. She participated in art fairs and workshops. She drew patterns on book covers and poetry books. She wrote articles in local newspapers on love and art. In Turkey, she made wall paintings with sick children in petiatric clinics of hospitals. She participated in 66 solo and hundreds of group exhibitions both at home and abroad.

Paylaş:

Ön Başvuru Formu