İJLAL MARMARİSLİ

İJLAL MARMARİSLİ


İJLAL MARMARİSLİ

İzmir doğumlu. Dumlupınar Üniversitesi, Çini İşlemeciliği Bölümünden ikincilikle mezun oldu. 2003 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünü 2007 yılında bölüm ikincisi olarak tamamladı.

1995-1998 yılları arasında, Kütahya’da Çini Sanatçısı, UNESCO Yaşayan Kültür, Yaşayan İnsan Hazinesi Mehmet GÜRSOY’un atölyesinde asistanlık yaptı. Çini duvar karoları, çini-seramik tavan bordürleri ve farklı formlarda çini eser çalışmalarında bulundu. Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsü, Giriş Kapısı Panolarını yaptı.

2013-2014 yıllarında, Heykeltıraş Mehmet AKSOY Atölyesinde asistanlık yaptı. Can Yücel Anıt Mezarı’ nın yapımında yer aldı. Gazi Üniversitesi Bileşik Sanatlar Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimi’ni sürdürmektedir. Çankaya Belediyesi’nde, 2016’dan itibaren Çini, Heykel Öğretmenliği yapmaktadır.


Born in Izmir, she graduated second from the Tile Applications Department of Dumlupınar University. She completed the Department of Sculpture, Faculty of Fine Arts of Dokuz Eylül University as department second in 2007.

Between 1995 and 1998, she assisted the tile artist, the UNESCO Living Culture, Living Individual Treasure, Mehmet Gürsoy in Kütahya. She carried out work in wall tiles, tile and ceramic ceiling bordures and tile work in different forms. She created the entrance door panels for the Germiyan Campus of Dumlupınar University.

Between 2013 and 2014, she was an assistant in the Studio of the sculptor Mehmet Aksoy. She took part in the building of the Can Yücel Memorial Tomb. She continues her Master’s degree at the Department of Composite Arts of Gazi University.

Ijlal is a teacher of tile and sculpture at Çankaya Municipality since 2016.

Paylaş:

Ön Başvuru Formu