GÜLSEREN SÖNMEZ

GÜLSEREN SÖNMEZ


GÜLSEREN SÖNMEZ

1946’da Ankara’da doğudu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü mezunudur. 26 yıl öğretmenlikten yaptıktan sonra emekliye ayrılan sanatçı, halen çeşitli sanat galerilerinde dersler vermektedir. Suluboya, yağlı boya, pastel boya, baskı (mono, linol, gravür) ve ebru tekniklerini kullanan sanatçı, ağırlıklı olarak suluboya tekniği ile çalışmaktadır. Kendini doğa yorumcusu gören sanatçı, her tür konunun yanı sıra, kadının fantastik dünyasını, (sürrealist tarzda) suluboya, yağlı boya, pastel ve ebru olarak çalışmaktadır. Ebrularında da portreye, nü’ye, hayvan betimlemelerine, (sürrealist tarzda), varoluş konularına da yer vermektedir. Birleşmiş Ressamlar Derneği, Ankara Ressamlar Derneği, Ankara Resim ve heykeltıraşlar Derneği, Suluboya Ressamlar Derneği ve GESAM üyesi olan sanatçı Amerika’da Washington D.C.’deki The National Museum of Women in the Arts (Kadın Sanatçılar Müzesi)’ne kabul edilen ilk Türk Ressamıdır. Yurt içi ve yurt dışı 400 karma sergiye katılan sanatçı, biri yurt dışı (İsviçre’nin Cenevre kentinde) olmak üzere 60 kişisel sergi açmıştır.

She was born in 1946 in Ankara. She is a graduate of Gazi Education Institute Painting-Work Department. The artist, who has retired after teaching for 26 years, still teaches at various art galleries. Using watercolor, oil painting, pastel, printing (mono, linoleum, gravure) and marbling techniques, the artist works mainly with watercolor technique. The artist, who sees herself as a nature interpreter, works the fantastic world of women in watercolor, oil painting, pastel and marbling (in surrealist style) techniques as well as all sorts of subjects. In her marbling works, she also features portraits, nudes, animal portraits (in surrealist style), and existential aspects. The artist who is member of United Painters Association, Ankara Painters Association, Ankara Association of Painting and Sculptors, Association of Watercolor Painters and GESAM is the first Turkish painter to be admitted to the National Museum of Women in the Arts in Washington DC, USA. The artist has participated in 400 group exhibitions both domestically and internationally and has opened 60 solo exhibitions, one of which is abroad (in Geneva, Switzerland).

Paylaş:

Ön Başvuru Formu