DERYA YILDIZ

DERYA YILDIZ


DERYA YILDIZ

1971 yılında Ankara’da doğan Derya Yıldız Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. Sanat çalışmalarının yanı sıra görsel sanatlar eğitmenliği yapan sanatçı on yedi kişisel sergi açmış, sanat fuarları ve uluslararası sanat çalıştayları ile yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katılmıştır. Son dönem eserlerinde ağırlıklı olarak çeşitli enstrümanlarla betimlediği çağdaş kadını konu alır. Kadının kendi varlık temelleri üzerine inşa ettiği çağdaş yaşamı uyumla harmanlama kabiliyetini vurgular. Bu fikir altyapısına uygun olarak, lekelerin yanında sağlam bir fırça deseni, sanatçının imgelemindeki kadınsal armoni arayışını tuvalde biçimlendirir. Kendi ifadesiyle “Kadın; renktir, ışıktır ve sestir.” Yurtiçi ve yurtdışı özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Derya Yıldız, çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Sanatçı hayatın içinden kadınları kendine özgü biçim anlayışına göre stilize ederek eski dönemlerden gelip geleceğe giden kadınların bu yoldaki serüvenlerini betimlemektedir. Kendi söylemi ile “Kadın; renktir, ışıktır ve sestir.” 

Paylaş:

Ön Başvuru Formu