DEMİR GÜREL

DEMİR GÜREL


DEMİR GÜREL

1944 Aralık tarihinde lstanbul’da doğdu. ilköğretim ardından ltalyan Lisesi ve Heidelberg Otelcilik okullarını tamamladı. Eğitim süresinde ltalyanca, Fransızca, Almanca ve lngilizce dillerini konuşma yeteneğini geliştirdi. İş hayatı kısa süreli çalışmalar haricinde esas olarak Hilton lnternational grubuna ait lstanbul Hilton’da başladı ve diğer otellerinde devam etti. 32 seneyi aşkın verdiği hizmette grubun yetiştirdiği ilk Türk Genel Müdür sıfatını kazandı. Adana ve Konya Hilton’u Kurucu Genel Müdür olarak açtı. Turizm ve iş dünyasında çeşitli dernek ve kuruluşlarda vazife aldı, Çukurova Skal Klubünü kurucu Başkan olarak açtı. 

He was born in Istanbul in December 1944.  Following his primary education he graduated from the Italian High School and Heidelberg School of Hospitality. During the education, he gained the ability to speak in Italian, French, German and English. His work life started in Istanbul Hilton, belonging to the Hilton International Group, and continued at other hotels, except for short time studies. He earned the title of the first Turkish General Manager
trained by the Group in his service provided for over 32 years. He opened Adana and Konya Hilton as founding General Manager. He worked in various associations and organizations in the field of tourism and business and opened Çukurova Skal Club as the founding chairman. The art of painting is the art by which the artist has been most influenced from his childhood. The artist describes drawing or caricaturing something as the hobby of free time.

Paylaş:

Ön Başvuru Formu