BURHAN ALKAR
FESTİVAL ONUR KONUĞU

BURHAN ALKAR
FESTİVAL ONUR KONUĞU


F e s t i v a l   O n u r   K o n u ğ u

BURHAN ALKAR

1930 yılında Filibe’de doğdu. 1951 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun oldu. 1958 yılında aynı bölümün açtığı Modelaj Asistanlığı sınavını kazandı. 1960 yılında Fransız bursu ile gittiği Paris’te, Jülien Akademisinde Heykeltıraş Monsieur Mougene’in atölyesinde 1 yıl Heykel ve Rölyef çalışmaları yaptı.

Daha sonra kazandığı devlet bursu ile 1961-1965 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda (Beaux-Arts) Monsieur Leyque ‘in atölyesinde 4 yıl süreyle Heykel İhtisası yaptı. 1965 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde başladığı modelaj öğretmenliği görevini 1977 yılında emekli olana dek sürdürdü. Bu süre zarfında, heykel eğitiminin Gazi Eğitim Enstitüsünde başlamasında, yaptığı çalışma ve uygulamalar, yetiştirdiği öğrencilerle, o günlere kadar yalnızca İstanbul’a ait bir uğraş olarak görülen heykelin önce Ankara sonra da İzmir, Samsun ve Çukurova’ya ulaşmasında katkıları oldu.

GESAM kurucu üyesi ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi Heykeltıraş olarak halen, Ankara’da Ostim’de bulunan uygulama atölyesinde ve Beştepe’deki tasarım atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılı itibari heykeltraş BURHAN ALKAR hayatı ve eserleri isimli kitabıda çıkmış bulunmaktadır.

Burhan Alkar was born in Plovdiv, Bulgaria in 1930. In 1951, he graduated from the Painting Career Department of Gazi Education Institute. In 1958, he won the Modeling Assistant exam, which opened in the same department. In 1960, he went to Paris with a French scholarship and at the Monsieur Mougene Studio at the Académie Julian he undertook sculpture and relief work for one year. Subsequently, he earned a state scholarship and worked as a sculptor expert for 4 years at Monsieur

Leyque’s studio at Paris Fine Arts Academy (Beaux-Arts) between 1961 and 1965. He continued to work as a modeling teacher in 1965 at the Painting Career Department of Gazi Education Institute until his retirement in 1977. During this period, beginning with his sculpture education at the Institute, the studies and practices he undertook and for the students he raised, what was considered as an occupation that only took place in Istanbul at that time, first reached Ankara and later Izmir, Samsun and Çukurova through his contributions.

As a founding member of the Association of Turkish Fine Art Owners (GESAM) and a member of the United Painters and Sculptors Association, he continues to work at the application workshop in Ostim and the design studio in Beştepe, Ankara. A book under the title of the life and works of sculptor Burhan Alkar was published in 2018.

Paylaş:

Ön Başvuru Formu