AYŞE ARKÜN

AYŞE ARKÜN


AYŞE ARKÜN

1958 yılında Ankara’da doğan sanatçı ilköğretim ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde bulunan Medya Sanat Galerisi’nin sahibi olan sanatçı, aynı zamanda Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 22 kişisel sergi düzenlemiş, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiler ile fuarlara katılmıştır. 
Üye olduğu meslek kuruluşları:
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD)
Kadın-Sanat-Akdeniz (FAM) Türkiye Grubu
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD)
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD)


Born in Ankara in 1958, the artist completed her elementary and high school education in Ankara. She then graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Painting Department. She is the owner of the Media Art Gallery in the Ankara Society of Journalists and is also a member of the Board of Directors of the United Painters and Sculptors Association. She has organized 22 solo exhibitions and participated in numerous national and international group exhibitions and fairs. 
Professional associations with membership:
Turkey Fine Art Works Owners Association (GESAM)
Ankara Women Painters Association (AKRD)
Women-Art-Mediterranean (FAM) Turkey Group
International Association of Plastic Arts (UPSD)
United Painters and Sculptors Association (BRHD)

Paylaş:

Ön Başvuru Formu