AYŞE ARKÜN

AYŞE ARKÜN


AYŞE ARKÜN

1958 yılında Ankara’da doğan sanatçı ilköğretim ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde bulunan Medya Sanat Galerisi’nin sahibi olan sanatçı, aynı zamanda Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 23 kişisel sergi düzenlemiş, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere, çalıştaylara ve Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul Art Show, New York ArtExpo gibi fuarlara katılmıştır.

Üye olduğu meslek kuruluşları:

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)

Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD)

Kadın-Sanat-Akdeniz (FAM) Türkiye Grubu

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD)

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD)

She was born in 1958 in Ankara – Turkey. She graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. She is the owner of the Medya Art Gallery and board member of the United Painters and Sculptors Association (BRHD). She held 23 solo exhibitions and contributed several mixed exhibitions, workshops, and art fairs as ArtAnkara Contemporary Art Fair, İstanbul Art Fair, İstanbul Art Show, New York ArtExpo.

Membership to Organizations:

Turkish Fine Arts Works Owner’s Carreer Union (GESAM)

Ankara Women Painters Association (AKRD)

Female-Art-Mediterranean (FAM) Turkey Group

International Association of Plastic Arts (UPSD)

United Painters and Sculptors Association (BRHD)

 

Paylaş:

Ön Başvuru Formu